Srečanje

Znanstveno srečanje fizikov ob 100-letnici Univerze v Ljubljani

4. in 5. julij 2019

UL FMF, Jadranska 19, Ljubljana

Program srečanja

Namen srečanja: Slovenski fiziki in fizičarke po svetu so raziskovalno močno vpeti v mednarodni prostor, številni so se uveljavili tudi na tujih univerzah in institutih. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bodo svoje svoje vrhunske znanstvene dosežke predstavili slovenski strokovni javnosti, poglobili stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in srečali s študenti fizike na UL FMF. Srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju in spodbujanju znanstvenega in visokošolskega sodelovanja, ki vključuje izmenjavo raziskovalcev in visokošolskih učiteljev v okviru obstoječih programov (npr. Erasmus+), skupno delo na mednarodnih projektih, izmenjavo podoktorskih študentov in drugo sodelovanje, kot ga na primer vzpodbuja Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (The American Slovenian Education Foundation). Organizatorji srečanja iskreno upamo, da boste s svojo udeležbo pomagali stkati še tesnejše vezi med slovenskimi fiziki po svetu in fiziki v Sloveniji.

Udeležba na srečanju je brezplačna, prosimo pa za predhodno spletno prijavo zaradi lažje organizacije (prigrizki, tisk priponk z imeni…)

 

Plenarna predavatelja:

Mirjam Cvetič, University of Pennsylvania

Uroš Seljak, University of California at Berkeley

 

Program srečanja