Program

Četrtek, 4.7.2019

8:30-9:00 registracija udeležencev v preddverju VFP
9:00 pozdravni nagovor
9:05-10:40 predavanja
9:05 Uroš Seljak, UC Berkeley: Odkrivanje
vesolja s pomočjo velikih podatkov
(plenarno predavanje)
9:50 Anže Slosar, Brookhaven National Laboratory:
PUMA: radijski pregled neba do z=6
10:15 Sašo Grozdanov, MIT: Hydrodynamics and quantum chaos from dual black holes
10:40skupinsko fotografiranje pred Peterlinovim paviljonom
10:45-11:00 premor (kava, čaj, pecivo, sadje)
11:00-12:15 predavanja
11:00 Andrej Košmrlj, Princeton University: Fazna separacija večkomponentnih raztopin
11:25 Jure Dobnikar, University of Cambridge: Self-assembly and multivalent binding in cellular processes: targeting, recognition and activation
11:50 Brigita Urbanc, Drexel University: Biophysics of Protein Assembly and Its Relevance to Human Disease
12:15-13:15 kosilo (stoječi bife)
13:15-14:30 predavanja
13:15 Gašper Tkačik, IST Austria: Predicting regulatory networks from first principles
13:40 Aljaž Godec, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry: Fizika podiranja rekordov
14:05 Tilen Potisk, University of Bayreuth: Continuum model of magnetic field induced viscoelasticity in magnetorheological fluids
14:30-14:55 premor (kava, čaj, pecivo)
14:55-16:10 predavanja
14:55 Gregor Cevc, The Advanced Treatments Institute: Interfazni vpliv na molekularne interakcije
15:20 Andrej Vilfan, Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization: Fizika bioloških in sintetičnih migetalk
15:45 Gašper Kokot, NWU / Argonne National Laboratory: Samo-organizacija in manipulacija aktivnih mikro-delcev gnanih z navorom: vrteče verige in kotaleči delci
16:30 srečanje z dijaki olimpijci
17:30-18:30 poljudnoznanstveno predavanje Uroša Seljaka: Kozmološke raziskave v dobro znanosti, tehnologije, in družbe 

Petek, 5.7.2019

9:00-10:35 predavanja
9:00 Mirjam Cvetič, University of Pennsylvania: Particle Physics, Black Holes and Modern String Theory (plenarno predavanje)
9:45 Tara Nanut, EPFL: The beauty and charm of flavour physics at LHCb
10:10 Saša Bajt, DESY: Taming the dragon – how to control the most intense X-ray laser beams in the world
10:35-10:55 premor (kava, čaj, pecivo, sadje)
10:55-12:35 predavanja
10:55 Jure Demšar, Johannes Gutenberg University Mainz: Exploring quantum matter with femtosecond real-time techniques
11:20 Anton Potočnik, imec: Building a large-scale quantum computer
11:45 Matjaž Gomilšek, Durham University: Frustracija in kvantna nedoločenost
12:10 Andrej Prša, Villanova University: Odstranjevanje opazovalnega šuma iz svetlobnih krivulj in drugih časovnih zaporedij
12.35-13:30 kosilo
13:30-14:45 predavanja
13:30 Mark Žagar, Vestas Wind Systems A/S: Vloga meteorologije pri izkoriščanju vetrne energije
13:55 Aleksander Drenik, Inštitut za fiziko plazme Max Planck: Raziskave tvorbe amoniaka v tokamakih
14:20 Miha Pelko, BMW München: Fizika, možgani, avtonomna vožnja, ?
14:45 zaključek