Navodila za predavatelje

Dolžina: plenarni predavanji: 40 minut, vabljena predavanja: 20 minut

Jezik: slovenski (zaželeno) ali angleški

Nivo: primeren za študente fizike višjih letnikov